Andrej Čuš: “Država mladim z volonterskim pripravništvom sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila”

Andrej Čuš: “Država mladim z volonterskim pripravništvom sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila”

Andrej Čuš: “Država mladim z volonterskim pripravništvom sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila”

S predlogi spremembo zakona o delovnih razmerij v zvezi z rešitvijo problematike na področju pripravništev, v poslanski skupini SDS sledimo predvolilnemu programu SDS za gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta, ki je v sedanjih razmerah najbolj praktičen in uporaben.

Poslanec SDS Andrej Čuš je na današnji novinarski konferenci spregovoril o predlogu za spremembo zakona o delovnih razmerij v zvezi z rešitvijo problematike na področju pripravništev.

S predlogi spremembo zakona o delovnih razmerij v zvezi z rešitvijo problematike na področju pripravništev, v poslanski skupini SDS sledimo predvolilnemu programu SDS za gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta, ki je v sedanjih razmerah najbolj praktičen in uporaben.

Poslanec SDS Andrej Čuš je na današnji novinarski konferenci spregovoril o predlogu za spremembo zakona o delovnih razmerij v zvezi z rešitvijo problematike na področju pripravništev.

“V poslanski skupini SDS že nekaj časa spremljamo problematiko volonterskih pripravništev, v zadnjem času pa se je na nas obrnilo vse več mladih in mladinskih organizacij. Ker menimo, da gre za izkoriščanje mladih, ki se bo lahko še razširilo, smo se v poslanski skupini SDS odločili, da vložimo v zakonodajni postopek spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih,” je uvodoma dejal poslanec SDS Čuš.

Nadalje je dejal, da ko v Sloveniji govorimo o neplačanih pripravništvih, moramo najprej ugotoviti, da je področje povsem neurejeno. “Podatkov o tovrstnem izkoriščanju mladih ni, neplačanega dela pa je iz dneva v dan več, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Država pa se neplačanih pripravništev poslužuje sistemsko. Pripravnike, ki za svoje delo niso plačani, čeprav je po zakonu pripravništvo obvezno, najdemo v šolah, vrtcih, zdravstvu, na finančni upravi in v številnih drugih ustanovah ter jih je trenutno 831. Le ti pogosto opravljajo delo namesto drugih, pogosto pa je zaradi tega vprašljiva tudi realizacija pripravništva, saj v veliko primerih ne doseže želenih ciljev,” je ob tem dejal poslanec SDS Andrej Čuš.

Poslanec SDS Čuš je spomnil, da je v koalicijski pogodbi jasno zapisano, da neplačane prakse in pripravništva na področjih, kjer zakonodaja predvideva obvezno pripravništvo in prakse, niso dopustna, država mladim vsakodnevno sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila.

Z omenjenimi predlogi sprememb zakona o delovnih razmerjih, sledimo tudi predvolilnemu programu SDS za gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta, ki je v sedanjih razmerah najbolj praktičen in uporaben. »Konkretno, gre za realizacijo cilja, da bomo zagotovili podlage, da bodo mladi najhitreje po končanem šolanju dobili možnost pridobivanja delovnih izkušenj ter za spodbujanje pripravništev na učinkovit in pravičen način preko spodbud države,« je dejal poslanec SDS Čuš.

Nadalje je pojasnil, da so glavni nameni sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih predvsem trije:

1. Zagotovi se plačilo za vse oblike pripravništva tako, da se dosedanje volontersko pripravništvo nadomesti s sistemskim ukrepom za zaposlovanje pripravnikov.

2. Dosedanji ukrep, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za zaposlitev osebe mlajše od 30 let se razširi na vse pripravnike za čas pripravništva, ki se zaposlijo po končanem šolanju. Namen tega ukrepa je stimulirati delodajalce tako v zasebnem kot javnem sektorju za zaposlovanje pripravnikov.

3. V zakonu nalagamo Vladi RS, da sprejme politiko izvajanja pripravništva in financiranje le tega v posebnem dokumentu s konkretnimi ukrepi.

»Sami zagovarjamo načelo vsako delo šteje, tako bodo vsi pripravniki poleg minimalne plače, ki je predpisana v zakonu, imeli plačane tudi druge prispevke. S tem bo mladim omogočen lažji in predvsem hitrejši vstop na trg delovne sile in pridobitev delovnih izkušenj za nadaljnji poklic, saj bodo vsi delodajalci bolj stimulirani za zaposlovanje pripravnikov, ki bi v nasprotnem primeru nekaj mesecev ali celo let čakali na zavodu za zaposlovanje. Poleg tega se bo vsako pripravništvo štelo v delovno dobo,« je bil jasen poslanec SDS Andrej Čuš.

Ob tem je dejal, da »negativnih finančnih učinkov ne načrtujemo, saj je vlada na podlagi zbranih podatkov v predlogu Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva zapisala, da ima takšen ukrep pozitivne finančne učinke. Prav tako je vlada včeraj predlagala podaljšanje trajanja omenjenega zakona, zato v poslanski skupini SDS ne vidimo razloga, da takšnega ukrepa koalicija ne bi podprla v našem predlogu zakona tudi za pripravnike, ki po pridobljeni izobrazbi prvič iščejo zaposlitev in delovne izkušnje, ki jih potrebujejo za nadaljevanje karierne poti.«

Poslanec SDS je še dejal, da s spremembami zakona o delovnih razmerjih nalagamo Vladi RS, da pripravi politiko izvajanja pripravništev strateško, za obdobje petih let. »Tako ima Vlada RS proste roke pri zagotavljanju virov ter nadaljnjega razvoja politike na področju pripravništev,« je dejal Čuš.

»V poslanski skupini SDS smo se odločili, da je dovolj čakanja na ukrepanje, zato smo proaktivno pristopili k reševanju problematike mladih. Pred nekaj dnevi je v Državnem zboru na zahtevo poslanske skupine potekala tudi nujna seja na temo neizvajanja nacionalnega programa, kjer so predstavniki vseh poslanskih skupin delili naše skrbi in stališča, da je problematika mladih iz dneva v dan večja. Ogromno članov odbora je izpostavilo problematiko pripravništva, » je dejal poslanec SDS Čuš.

Predlog zakona je po besedah poslanca odprt za usklajevanje s koalicijo in socialnimi partnerji tekom zakonodajnega postopka. »V kolikor ima vlada resen namen obravnavati problematiko pripravništva in ne misli več dopuščati diskriminacije pripravnikov v primerjavi z drugimi delavci, pa seveda pričakujemo, da bo zakon čim prej sprejet, » je še povedal poslanec SDS Andrej Čuš.

Ob koncu je dodal še, da omenjeni zakon ne bi veljal za že obstoječe razpise in sklenjene pogodbe.

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o delovnih razmerjih se nahaja v priponki.

novela ZDR – pripravnistvo

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone