Andrej Čuš in Janez Jože Olovec: Varčevanje na plečih mladih in ranljivih

Andrej Čuš in Janez Jože Olovec: Varčevanje na plečih mladih in ranljivih

Andrej Čuš in Janez Jože Olovec: Varčevanje na plečih mladih in ranljivih

Ocenjujemo, da bodo ranljive skupine postale še bolj odrinjene in še bolj šibke. Ob varčevanju na najbolj ranljivih pa se dogaja povečevanje števila ministrstev in zaposlenih v javni upravi.

Poslanec SDS Andrej Čuš in predstavnik SDM Janez Jože Olovec sta na današnji  novinarski konferenci spregovorila o nepremišljenem varčevanju na področju izobraževanja in o vnovičnem predlogu SDS za razrešitev problematike na področju pripravništev za mlade.

Poslanec SDS Andrej Čuš je uvodoma spomnil, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport in mladino v ponedeljek, 5. januarja z okrožnico obvestilo vse osnovne šole o nujnosti varčevanja in sprejetih dodatnih ukrepih za prihranke. S 1. januarjem 2015 se je ukinilo financiranje učne pomoči. Ministrstvo naj bi tako privarčevalo 3,3 milijone evro, od šol pa zahtevajo, da učno pomoč osnovne šole še naprej izvajajo, a brez plačila. “Menimo, da gre za prelaganje dodatnih obveznosti in stroškov na zaposlene v šolstvu, ob čemer bo to imeli kritične posledice na mlade, ki potrebujejo učno pomoč,” je dejal  ob tem poudaril poslanec SDS Andrej Čuš.

“Vlada Mira Cerarja govori, da uspešno varčuje in da ne varčuje na račun socialno ogroženih posameznikov. Ocenjujemo, da bodo ranljive skupine postale še bolj odrinjene in še bolj šibke. Ob varčevanju na najbolj ranljivih pa se dogaja povečevanje števila ministrstev in zaposlenih v javni upravi,” je bi lob tem jasen poslanec Čuš.

»Danes smo na predsednico odbora za izobraževanje znanost, šport in mladino naslovili zahtevo za sklic nujne seje odbora na temo nepremišljenega varčevanja na področju izobraževanja. Ministrica je v javnosti večkrat napovedala nekaj konkretnih varčevalnih ukrepov na področju izobraževanja, ki so nepremišljeni in bodo pustili dolgoročne posledice na področju izobraževanja in na mladih, zato menimo, da je potrebna resna razprava in preudaren premislek,« je ob tem dejal poslanec SDS.

Izrazil je tudi začudenje nad relativno mlačnim odzivom s strani Sindikata vzgoje in izobraževanja. “Glede na izkušnje iz časov vlade Janeza Janše, bi v primeru, da bi bil danes na mestu predsednika vlade prav on, zagotovo spremljali množične proteste pred vlado, državnim zborom in še kje,” je ob tem povedal.

Čuš je pojasnil, da bi na seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino sprejeli naslednje tri sklepe:

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je seznanil z nepremišljenimi varčevalnimi ukrepi na področju izobraževanja, znanosti, športa in mladine.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da takoj prekliče izvajanje okrožnice št. 60350-22/2014/1.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi zadostna finančna sredstva za delovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter poišče rezerve na drugih resorjih.
»Nekorektno je, da ministrica v okrožnici ni navedla, do kdaj naj bi varčevalni ukrep ukinitve učne pomoči trajal, naši predlogi sklepov pa so menimo da konstruktivni,« je ob tem še dodal Čuš. »Če jemljemo otrokom in najbolj ogroženim skupinam, to ni primerno, niti korektno, prav tako pa ni pošteno in pravično,« je še dejal Čuš.

V nadaljevanju je poslanec SDS Andrej Čuš spregovoril tudi o tem, da smo v zakonodajni postopek ponovno vložili predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva.

Spomnil je, da smo v SDS v zadnjih tednih v Državnem zboru predstavili že dva sistemska ukrepa, ki bi ukinila volonterska pripravništva ter mladim omogočila boljši položaj na trgu delovne sile.

»Žal je Vlada Mira Cerarja in tudi ministrica dr. Anja Kopač Mrak zavrnila oba naša konkretna predloga, ki sta bila odprti za usklajevanje, zavrnila, žal samo zaradi tega, ker so predlagani s strani opozicije. Menimo, da na tem področju ni prostora za politični prestiž, ampak je pomembno, da slovenska politika končno nekaj naredi za mlade,« je dejal Čuš. Izrazil je zaskrbljenost nad tem, da dr. Anja Kopač Mrak v dveh letih ministrovanja na tem področju ni storila ničesar. »To, da smo seznanjeni s to problematiko na papirju nekaj pomeni, v realnosti pa ne bo nikomur spremenilo življenja,« je dejal ob tem.

Razlog za sprejem zakona je odprava volonterskega pripravništva v krovnem Zakonu o delovnih razmerjih, ki se lahko področno določi s posebnim zakonom. »Dosedanja ureditev je bila neprimerna, vse več mladih in mladinskih organizacij je opozarjalo, da na področju pripravništev prihaja do veliko zlorab in da volonterski pripravniki opravljajo delo namesto nekoga drugega. Namen našega predloga zakona je tudi razbremeniti delodajalce, ki se odločajo za zaposlovanje pripravnikov,« je dejal Čuš.

V nadaljevanju je pojasnil, da se s tem predlogom zakona določa sprejem politike izvajanja pripravništva s strani Vlade Republike Slovenije za obdobje petih let z namenom zagotoviti transparentne stabilne srednjeročne ukrepe na področju izvajanja pripravništva v Republiki Sloveniji. Nanaša se na vse oblike pripravništva. Namen je tudi, da se zagotovi stabilna politika na področju zaposlovanja pripravnikov, ki ne bo odvisna od dnevno-političnih vzgibov in parcialnih rešitev.

»Po sprejemu politike izvajanja pripravništva, ki mora biti sprejeta v roku 15 dni, se bo začela uporabljati rešitev, ki pomeni odpravo volonterskega pripravništva oziroma razveljavitev pravne podlage, ki omogoča volontersko pripravništvo na sistemski ravni, torej v samem Zakon o delovnih razmerjih in po področnih zakonih,« je ob tem dejal poslanec SDS Čuš.

Pojasnil je še, da je v primeru, če politika izvajanja pripravništva ne bo sprejeta pravočasno, v zakonu določena varovalka, ki se nanaša na vse pogodbe o volonterskih pripravnikih in sicer, da je vsak volonterski pripravnik upravičen do denarnega nadomestila najmanj v višini neto minimalne plače.

»Po zagotovilih državnega sekretarja Dejana Levaniča na seji Odbora za finance in monetarno politiko dne 11. 12. 2014 in na seji Državnega zbora dne 18. 12. 2014 so v letu 2015 že zagotovljena sredstva v višini 24 milijonov evrov iz katerih se lahko zagotovi plačilo za pripravniška dela. Kot dodatna spodbuda se predlaga, če delodajalec, ki zaposli pripravnika, osebo ohrani v delovnem razmerju po opravljenem pripravništvu, se zagotovi 24 mesečna oprostitev prispevkov, v kolikor delodajalec zaposli osebo po uspešno opravljenem pripravništvu  za nedoločen čas,« je še dejal Andrej Čuš.

 

Nato je na kratko povzel tudi cilje predloga zakona, ki so:

–    zagotoviti delovnega razmerja za vse pripravnike za čas pripravništva,

–    spodbuditi in razbremeniti delodajalce pri zaposlovanju pripravnikov,

–    omogočiti lažji oz. takojšen prehod v delovno razmerje in pridobivanje delovnih izkušenj za tiste, ki pridobijo poklicno kvalifikacijo,

–    zagotoviti zakonsko podlago in obveznost Vlade Republike Slovenije za sprejem politike izvajanja pripravništva s merljivimi ciliji in merili ter kriteriji za dolgoročno ureditev sofinanciranja ali financiranja pripravništva.

 

Načela, ki sledijo v tem zakonu pa so:

–    vsako delo šteje,

–    zakonodajalec ne more opredeliti dela s posebnimi zakoni, ki so obvezna za pridobitev poklicne kvalifikacije in niso plačana,

–    zasleduje se načelo socialne države, in sicer tako da se zagotovi plačilo za opravljanje dela,

–    razbremenitev delodajalcev pri zaposlovanju pripravnikov.

 

»Enako kot v Predlogu zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva za ukrep oprostitve plačila prispevkov za delodajalce ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev v proračunu,« je glede zakona dejal Čuš. Dodal je, da gre za sistemski zakon, ki ureja vse zakone s področja pripravništev, ob tem pa nima negativnih finančnih posledic. »Ker je vlada Mira Cerarja tudi sama povedala, da so sredstva za izvajanje politike pripravništva zagotovljena v proračunu, pričakujemo, da bo zakon sprejet, ob tem pa izražamo pripravljenost na usklajevanje skozi zakonodajni postopek,« je zaključil poslanec SDS.

 

Predstavnik SDM Janez Jože Olovec pa je dejal, da v Slovenski demokratski mladini, podmladku SDS, že dlje časa spremljajo problematiko volonterskih pripravništev. »Mladinski svet Slovenije, Sindikat mladih plus in mnoge druge mladinske organizacije opozarjajo, da gre v primeru volonterskih pripravništev za izkoriščanje mladih oz. za novodobno sužnjelastništvo,« je opozoril Olovec.

Dejal je, da ko v Sloveniji govorimo o neplačanih pripravništvih, moramo najprej ugotoviti, da je področje povsem neurejeno, podatkov o tovrstnem izkoriščanju mladih ni, neplačanega dela pa je iz dneva v dan več, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Država pa se neplačanih pripravništev poslužuje dobesedno – sistemsko. »Pripravnike, ki za svoje delo niso plačani, čeprav je po zakonu pripravništvo obvezno, najdemo v šolah, vrtcih, zdravstvu, na finančni upravi in v številnih drugih ustanovah ter jih je trenutno 831. Le ti pogosto opravljajo delo namesto drugih, pogosto pa je zaradi tega vprašljiva tudi realizacija pripravništva, saj ne doseže želenih ciljev;« je ob tem izpostavil. Spomnil je, da je vlada Mira Cerarja v zadnjem času veliko govorila o problematiki volonterskih pripravništev, a do danes ni storila nič. »Prav tako ni nič storila tudi ministrica za delo, dr. Anja Kopač Mrak, ki je ministrica že dve leti,« je ob tem opozoril.

»Čeprav je v koalicijski pogodbi jasno zapisano, da neplačane prakse in pripravništva na področjih, kjer zakonodaja predvideva obvezno pripravništvo in prakse, niso dopustna, država mladim vsakodnevno sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila,« je bil jasen predstavnik SDM. Predsednika vlade in vse ministre pa je pozval, da naj svoje delo, dokler se področje volonterskih pripravništev ne uredi, opravljajo volontersko oz. brezplačno.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone