Dan davčne svobode

Dan davčne svobode

Dan davčne svobode

Danes, 13. junija, v Sloveniji obeležujemo dan davčne svobode. Dan, ko povprečni davkoplačevalec neha tlakovati za državo in začne delati zase. Uporabljam izraz tlakovati, ker povprečni slovenec in slovenka v letu 2015 od države pričakujeta približno toliko, kolikor je od fevdalnih gospodov pričakovalo slovensko kmetstvo in obrtništvo pred 300 leti. To pa je po mojem mnenju tudi vse, kar sodobnega nezadovoljnega Slovenca druži s srednjeveškim srditežem, namreč takrat, so se organizirale vstaje z zahtevami po nižjih davkih in prosti kmečki trgovini. Zdi se tako neverjetno, da je vredno zapisati z velikimi črkami: NIŽJI DAVKI IN PROSTA KMEČKA TRGOVINA. Današnji protestniki, z redkimi izjemami, ne zahtevajo pravice do olajšanega dela, temveč pravice, ki se tičejo blagostanja v nedelu. Povedano drugače, če osebnost arhetipskega Slovenca označuje boj med delavnostjo v razmerju do zavistnosti, je danes bolj kot kadarkoli očitno, da se tehtnica nagiba pretežno proti zavistnosti.

Kaj in kako narediti, da tehtnico nagnemo v drugo smer? Gotovo je le, da bi marsikateri davkoplačevalec veliko lažje požrl, da je leta 2015 celih 164 dni delal za državo, če bi bila ta po eni strani vitkejša, bolje organizirana in predvsem boljši servis državljanom (zato jo plačujemo) in po drugi strani manjša nadloga v gospodarstvu.

Danes nazdravimo davkoplačevalci in davkoplačevalke, drug drugemu! Zdravica pa naj vsebuje željo, da ta dan naslednje leto obeležujemo tako kot Veliko noč, PREJ !

Izračun dneva davčne svobode v Sloveniji temelji na konsolidiranih agregatnih prihodkih javnega sektorja (države, občin, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja). V prihodke je vključena tako investicijska potrošnja kot prilivi iz Evropske unije, ne pa samo najemanje in vračanje posojil. Med prihodke prav tako niso vključeni paradavki (npr. naročnina za RTV) in članarine obveznim zbornicam kot tudi ne izdatki podjetij v pretežni državni lasti oz. pod prevladujočim državnim vplivom. Podatek za tekoče oz. zadnje leto je ocena in je popravljen, ko so objavljeni končni podatki. Vir: Visio Institut

Žiga Korsika

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi stališče Slovenske demokratske mladine ali uredništva portala sdm.si.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone