IN DUBIO PRO REO

IN DUBIO PRO REO

IN DUBIO PRO REO

Vsak študent prava vam bo znal povedati, da se že v prvem letniku seznanimo z znanim rekom: »in dubio pro reo«, ki v prevodu pomeni: v dvomu v korist obdolženca. Pa vendar se glede na dogajanje v našem sodnem sistemu v zadnjih letih sprašujem ali so sodniki že pozabili na osnovno načelo, ki so se ga naučili že ob prvem stiku s pravno fakulteto.

Vsekakor je navdušujoče vsaj dejstvo, da glede na nedavno soglasno odločitev ustavnih sodnikov v primeru Janeza Janše vsaj ti niso pozabili na temeljna pravna načela in so tako dali veljavo pravni državi ne pa pritisku medijev in nekaterih krogov. Veseli me, da so se spomnili, da je v naši ustavi zapisano, da je Slovenija pravna država katere bistvo je predvsem v tem, da je delovanje državnih organov urejeno s pravnimi pravili, ki določajo vsebino in način njihovega odločanje, saj le to daje posamezniku določeno varnost, da lahko predvideva kakšna naj bi odločitev bila.
Odločitev Ustavnega sodišča  samo potrjuje, da so vse tri sodne instance, Okrajno, Višje in Vrhovno sodišče zanemarile temeljna načela prava, ko so zaradi pritiskov javnosti in politike izrekle sodbe, ki niso spoštovale temeljnega načela »in dubio pro reo«. Zaradi takšnih odločitev je zagotovo omajana vera posameznikov v pravno državo in zakonitost delovanja njenih posameznih organov.

Na vse zgoraj napisano so ves čas trajanja postopka proti Janezu Janši opozarjali številni ugledni pravniki, tako domači kot tudi tuji. Opozarjali so predvsem na dejstvo, da sodba ne more temeljiti na očitku, da naj bi Janez Janša „neznanega dne, na neznanem kraju, na neznan komunikacijski način prejel obljubo neznane nagrade, ne zase, ampak za druge“, pač pa da mora sodba temeljiti na trdnih dokazih, saj je potrebno v nasprotnem primeru odločiti v korist obdolženca.

Kakšna je škoda, ki je nastala, ne le Janezu Janši in njegovi družini, pač pa tudi samemu slovenskemu sodstvu in zaupanju ljudi v pravičnost le-tega verjetno ni potrebno posebej poudarjati.

Sama pa se ob vsem tem sprašujem kdaj bo kdo za vse to odgovarjal?!

Sara Sotlar

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi stališče Slovenske demokratske mladine ali uredništva portala sdm.si.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone