Kongresna resolucija SDM: “Evropa identitete, svobode in varnosti”

Kongresna resolucija SDM: “Evropa identitete, svobode in varnosti”

Kongresna resolucija SDM: “Evropa identitete, svobode in varnosti”

19. Kongres Slovenske demokratske mladine je v soboto, 16. marca 2019, v Rimskih Termah sprejel resolucijo z naslovom “Evropa identitete, svobode in varnosti”, v kateri v SDM predstavljamo svojo vizijo za prihodnost Evrope.

 

Evropa identitete

Ponosni na krščanske korenine: Sodobna Evropa temelji na desetih božjih zapovedih in razsvetljenstvu. Ohranjanje vrednot krščanske Evrope je edina garancija, da bo Evropa še naprej stopala po poti napredka in blaginje. Te vrednote še zdaleč niso samoumevne, zato jih moramo braniti in se zanje zavzemati vsak dan. Socialisti in liberalci želijo v okviru globalistične internacionale krščanske vrednote nadomestiti z novimi, ki jih dnevno oklicujejo za progresivne, v resnici pa ne pomenijo nič drugega kot razkroj in propad Evrope. Zato nasprotujemo masovnim migracijam v Evropo, njeni islamizaciji in toleriranju območij, kjer velja islamsko pravo. Ne želimo si multukulturalizma temveč etnopluralizem, ki ohranja našo kulturo ob hkratnem spoštovanju drugih kultur narodov. Zavarovati moramo tradicionalno družino, kjer imajo otroci mamo in očeta, in s finančnimi spodbudami za mlade družine ugodno vplivati na rojstvo otrok, na drugi strani pa nasprotovati posvojitvam otrok v istospolne partnerske skupnosti.

 

Evropa narodov: EU je danes dom osemindvajsetih držav članic. Vsaka država članica ima svojo kulturno in politično zgodovino, ki jo je potrebno spoštovati in ohranjati. Ravno razlike in sposobnost vsakega naroda, da se sam odloči o svoji usodi, so ustvarile pogoje, da se je Evropa povzpela kot svetovna ekonomska in politična velesila. Poskusi prisilnega poenotenja nam v obdobju svetovne nestabilnosti lahko samo odvzamejo težko pridobljeno moč. Zgodovina evropske integracije je osnovana na načelu, da se samo tiste najbolj nujne stvari, ki jih države članice niso sposobne narediti same, naredi na evropski ravni. Različni poskusi, da bi obrnili sile moči in prenesli večino javnih politik in ključnih odločitev za suverenost vsakega naroda na skupno evropsko raven, je v nasprotju s temi načeli in poskus vsiljevanja volje močnejšega, na kar ne moremo pristati. Težnjam globalistov, ki vidijo EU kot federacijo in rešitev za njen obstanek v tem, da se državam članicam odvzame suverenost in jo prenese na EU, kar zagovarjajo globalisti, najostreje nasprotujemo. Ne pristajamo na to, da se sprašujemo, kaj lahko Slovenija naredi za EU ali kaj lahko EU naredi za Slovenijo, temveč si moramo odgovoriti na vprašanje, kaj lahko Slovenija naredi s pomočjo in v sodelovanju z EU.

 

Evropa svobode

Prosti notranji trg: Notranji trg EU je osnovan na prostem pretoku blaga, storitev, kapitala in ljudi. Žal ugotavljamo, da je zaradi invazije ilegalnih migrantov na EU prost pretok v EU okrnjen in se ponovno vzpostavljajo meje znotraj EU. Ob izpolnjenem pogoju, da učinkovito zavarujemo zunanje meje EU, moramo čim prej ponovno vzpostaviti neomejen in prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi.

 

4. industrijska revolucija: Zavzemamo se za EU, ki bo stopila na vlak 4. industrijske revolucije. V ta namen morajo države medsebojno sodelovati in še okrepiti gospodarsko povezanost in skupen nastop na svetovnih trgih. EU mora biti gonilna sila 4. industrijske revolucije, iz katere bo izšla še močnejše, okrepljena z novim znanjem in intelektualnim kapitalom.

 

Svoboda govora: Zavzemamo se za absolutno pravico do svobode govora, brez katere ni svobode in demokracije. Ugotavljamo, da se tako na ravni EU kot tudi v posameznih državah članicah socialisti in liberalci na vse pretege trudijo omejiti svobodo govora,  ki jo zaradi modernih sredstev komunikacije vse težje nadzorujejo. Družbena omrežja so prinesla možnost odprte in javne komunikacije ter promocijo idej in političnih programov tudi tistim, ki nimajo vpliva na medije ali jih mediji načrtno uničujejo in cenzurirajo. To je sprožilo odpor strank, ki vladajo s pomočjo medijev na način, da mediji, na katere imajo posredni ali neposredni vpliv, nekritično poročajo o njihovem delu, dnevno pa se ukvarjajo s kritiziranjem opozicije.

 

Evropa varnosti

Obramba evropskih meja: Svet okoli nas postaja vedno bolj negotov in EU mora biti sposobna obraniti svoje meje tako pred konvencionalnimi kot tudi nekonvencionalnimi grožnjami. Nihče ne sme priti na evropsko ozemlje nezakonito in vedeti moramo, kdo so tisti, ki se prosto gibljejo po EU. Smo za učinkovito obrambo schengenske meje,obramba slednje pa ne more biti prepuščena eni sami državi, ampak potrebujemo evropsko mejno stražo, kjer države proporcionalno prispevajo delež tako materialnih kot človeških virov, da učinkovito nadzorujemo in varujemo schengensko mejo.

 

Kolektivna varnost in obramba: Zavzemamo se za sodelovanje med evropskimi državami na področju varnosti in obrambe. Učinkovit koncept za spopadanje s sodobnimi grožnjami je t. i. pametna obramba, kjer se države medsebojno dopolnjujejo s svojimi obrambno-varnostnimi resursi. Ne podpiramo ideje o evropski vojski, ki bi predstavljala evropsko alternativo zvezi Nato in tako predstavljala podvajanje kolektivne obrambe. Namesto tega smo za koncept krepitve evropskega krila Nata.

 

Nasprotovanje zavezam Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah: Evropske države morajo zaradi odgovornosti do varnosti in druga do druge zavrniti globalni sporazum o migracijah, ki je bil sprejet v Marakešu. Problem tega dogovora je, da v ničemer ne naslavlja pomoči potrebnih beguncev, ampak ilegalne migracije izenačuje z legalnimi. Dokument prav tako predvideva sankcije proti tistim, ki nasprotujejo poseljevanju Evrope z migranti, in proti medijem, ki o migrantih ne poročajo kot o skupini ljudi, ki prihaja v Evropo z namenom, da bo obogatila našo družbo. Migranti iz islamskih držav nikoli niso in tudi nikoli ne bodo obogatili evropske kulture ter ne prinašajo razvoja in napredka.

 

Nadzor nad priseljevanjem: Zavzemamo se za ničelno toleranco do ilegalnih migracij in dosledno vračanje posameznikov, ki niso upravičeni do azila, nazaj v izvorne države. V EU morajo imeti pravico do azila samo tisti posamezniki, ki bi se pred kakršnemkoli preganjanju v EU zatekli samo iz sosednjih držav, ki mejijo na EU. Prav tako mora EU vsako leto pripraviti načrt tudi za legalne migracije, in sicer na način, da vsako leto države članice določijo, koliko posameznikov iz držav, ki niso članice EU, lahko k njim pride na legalen način z namenom daljšega bivanja.

 

Suverena zunanja politika: Sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike je znotraj EU lahko uspešno samo ob spoštovanju enakosti med državami članicami. Čeprav imamo pogosto podobne cilje, je velikokrat razumljeno, da nove in manjše države članice podredimo svoje interese. Tolikšen vpliv, kot ga ima Slovenija danes v Evropi, ni imela nikoli v vsej svoji zgodovini. Zato nasprotujemo poskusom vzpostavitve glasovanja s kvalificirano večino na področju zunanje politike.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone