Novinarska konferenca SDM: Kako oceniti vladne ukrepe za mlade, če jih praktično ni?

Novinarska konferenca SDM: Kako oceniti vladne ukrepe za mlade, če jih praktično ni?

Novinarska konferenca SDM: Kako oceniti vladne ukrepe za mlade, če jih praktično ni?

Kako oceniti vladne ukrepe za mlade, če jih praktično ni?

Čeprav SDM in SDS predlagata številne ukrepe za mlade, jim vladajoči nočejo prisluhniti, svojih pa praktično nimajo.

Na novinarski konferenci Slovenske demokratske mladine sta Simona Purkat, članica Izvršilnega odbora SDM in Jure Ferjan, podpredsednik SDM spregovorila o stališčih Slovenske demokratske mladine o ukrepih Vlade Mira Cerarja na področju mladine in predstavila naše predloge rešitev predvsem na področju štipendij, pripravništev, stanovanjske problematike in tudi domovinske zavesti.

NK 31.8. Jure

Jure Ferjan je na začetku ocenil dosedanje delo Vlade Mira Cerarja na področju mladih. Kot je poudaril, konkretnih ukrepov, ki bi jih vlada naredila, ne more izpostaviti, saj jih praktično ni. Dovolj zgovorno dejstvo o dejanskem stanju je zamenjava treh ministrov za področje šolstva v enem letu.

Kot je nadaljeval Jure Ferjan: »Je Vlada naredila na področju mladih močan poseg v študentsko delo, dijakom in študentom je delo všteto v pokojninsko dobo, a ob hkratnem drastičnem zmanjšanju ponudbe in padcu dostopnosti študentskega dela tega ukrepa ne moremo enačiti z uspehom.« Dodal je, da je SDS kar dvakrat predlagala podaljšanje časovnega intervala uporabe študentskih bonov in obakrat naletela na zavrnitev.

Skorajšnjo pohvalo bi si Vlada Mira Cerarja po besedah Jureta Ferjana zaslužila z objavo razpisa za štipendije za deficitarne poklice, vendar tudi tukaj ni šlo brez napak. »Poleg sesutja spletne strani, je vprašljiv tudi kriterij »kdor prej pride, prej melje«. Vse to priča o neprofesionalnem odnosu in nepripravljenosti na temeljito izpeljavo posameznega projekta.« Izrazil je upanje, da bo ponovitev razpisa vendarle izpeljana, tako kot mora biti.

SDM preko SDS že dalj časa opozarja tudi na pomembnost dualnega šolskega sistema, ki temelji na povezovanju med šolstvom in gospodarstvom, s tem bi pridobili kader, ki je dobro usposobljen za svoje delo in potrebe trga ter hkrati že ima vpogled in pristne izkušnje na trgu dela. Številni dobri primeri izhajajo iz Nemčije in sosednje Avstrije.

Jure Ferjan se je dotaknil še stanovanjske problematike in poudaril, da so poceni in kakovostna stanovanja ključni dejavnik življenjskega standarda in blaginje, zlasti za najbolj ranljive ljudi, med katere zagotovo sodijo mladi, katerih položaj je v Sloveniji vse prej kot zavidljiv in hkrati zelo negotov.

Predstavil je podatke, iz katerih izhaja, da ima Republika Slovenija v neposredni lasti kar 434 nezasedenih stanovanj. Zato je SDS na predlog SDM pred začetkom parlamentarnih počitnic v zakonodajni postopek vložila Zakon o reševanju stanovanjske problematike mladih.

Poudaril je 4 ključne vsebinske točke tega zakona in sicer:

  1. Predlagamo, da se nezasedena stanovanja v državni lasti prenesejo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
  2. Tako prenesena stanovanja na SSRS bi bila namenjena izključno za najem mladim in mladim družinam, ki še niso dopolnili 35 let, pri čemer najmlajši otrok ne sme biti starejši od 5 let.
  3. Prednost pri najemu bi imeli tisti, ki so v slabšem socialnem položaju.
  4. V zakonu tudi predlagamo, da bi imeli mladi in mlade družine možnost odkupa stanovanja po 5 letih bivanja, pri čemer bi se jim vse plačane najemnine že štele v odkupno ceno.

NK 31.8. Simona

Simona Purkat je spomnila, da je SDM oz. SDS poskušala veliko narediti na področju ukinitve volonterskih pripravništev. V ta namen je pripravila tudi zakon, ki pa ga je vladna koalicija dvakrat zavrnila.

Kot je nadaljevala: »SDM se je z zakonom zavzela za mlade, ki se soočajo s trgom dela, kajti zavedamo se, kako pomembne so sleherne izkušnje mladih že v fazi izobraževalnega procesa, hkrati pa je potrebno dodati, da pripravništvo ne sme biti izkoriščanje študentov, temveč si slednji za pošteno delo zaslužijo pošteno plačilo.«

V Sloveniji je področje o neplačanih pripravništvih povsem neurejeno. Država se neplačanih pripravništev poslužuje sistemsko. Pripravnike, ki za svoje delo niso plačani, čeprav je po zakonu pripravništvo obvezno, najdemo v šolah, vrtcih, zdravstvu, na finančni upravi in v številnih drugih ustanovah ter jih je trenutno 831. Gre za izkoriščanje mladih, ki se bo lahko še razširilo.

V zakonodajni postopek so bile vložene spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih s naslednjimi ključnimi poudarki:

  1. Zagotovi se plačilo za vse oblike pripravništva tako, da se dosedanje volontersko pripravništvo nadomesti s sistemskim ukrepom za zaposlovanje pripravnikov.
  2. Dosedanji ukrep, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za zaposlitev osebe mlajše od 30 let se razširi na vse pripravnike za čas pripravništva, ki se zaposlijo po končanem šolanju. Namen tega ukrepa je stimulirati delodajalce tako v zasebnem kot javnem sektorju za zaposlovanje pripravnikov.
  3. V zakonu nalagamo Vladi RS, da sprejme politiko izvajanja pripravništva in financiranje le tega v posebnem dokumentu s konkretnimi ukrepi.

Cilj zakona je zagotoviti podlage, da bodo mladi najhitreje po končanem šolanju dobili možnost pridobivanja delovnih izkušenj ter za spodbujanje pripravništev na učinkovit in pravičen način preko spodbud države.

Glede domovinske vzgoje je Simona Purkat naštela nekaj temeljnih ukrepov, ki jih SDM predlaga za izboljšanje poznavanja domovine med mladimi: »Več domoljubja v šolah bi spodbudilo nacionalno zavest, žal pa za uvedbo učnih vsebin, ki krepijo domoljubje ni posluha. Pomembno je tudi poznavanje totalitarnih sistemov in njihova jasna obsodba. V SDM se zavzemamo tudi za uvedbo druge kitice Zdravljice v Slovensko himno, ki opeva nas, Slovence, Boga in domovino in šele potem so na vrsti drugi narodi.«

Zaključila je z mislijo, da se rezultat trenutnega stanja odraža tudi v sramotnem poznavanju oz. nepoznavanju slovenskih praznikov s strani poslancev DZ RS in verjetno tudi marsikaterega drugega državljana oz. prebivalca Slovenije.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone