Ob mednarodnem dnevu žensk: Enakopravnost spolov je pravica.

Ob mednarodnem dnevu žensk: Enakopravnost spolov je pravica.

Ob mednarodnem dnevu žensk: Enakopravnost spolov je pravica.

V vsakem slučaju spoštujte ženo, ker je to bila tudi vaša mati.” Francesco Domenico Guerrazzi.

EPP_pisarna_2

Položaj žensk se je skozi zgodovino spreminjal: vlogo matere in kuharice so ženske nadgradile in dokazale, da lahko zasedejo najvišje položaje v družbi, popolnoma enakovredno moškemu spolu.

Z obeležitvijo mednarodnega dneva žensk (slovensko poimenovanje „dan žena“, je nekoliko neustrezno, saj ne gre za dan poročenih žensk, ampak za dan vseh žensk, tudi deklic), se spominjamo pridobitve ekonomske, politične in socialne enakopravnosti, kar pa se žal premalo poudarja. Dobiti šopek rož v dar je lepa gesta, vendar se v primerjavi s pravim pomenom praznika ne more kosati.

Kljub temu, da smo v letu 2015 pa se boj za popolno enakopravnost žensk nadaljuje in se bo, vse dokler ne bo imela sleherna ženska pravice do svobodne izbire zakonskega partnerja in do izobraževanja, vse dokler ne bodo ženske spoštovane v enaki meri kot naši moški kolegi.

Vzpostavljane enakopravnega odnosa in spoštovanje do žensk se rodi že v družini, na nadalnji razvoj pa imata vpliv okolje in šola. V razvitem svetu je izobraževanje deklic samoumnevno, žal pa ni povsod tako. Razlike med spoloma so najbolj izrazite v arabskih državah, Južni Aziji, Zahodni Aziji in Afriki, kjer še nekaj let nazaj ni hodilo v šolo več kot 50% deklic.

Onemogočanje šolanja vpliva tudi na odraslo življenje, predvsem na zaposlovanje in na svobodno izbiro pri ustvarjanju družine, po podatkih Unicefa pa pomanjkanje izobrazbe vpliva tudi na zdravje in preživetje deklic.

Da je izobrazba najmočnejše orožje s katerim lahko spremeniš svet, je dejal že Nelson Mandela in tega se zavedamo, zato je bilo že mnogo storjenega na tem področju. Žal ostajajo področja, kjer so deklice še vedno zapostavljene in kjer odrastejo v neuko delovno silo. Da bi stanje spremenili, bi morali spremeniti mišljenje posameznih držav, dodaten problem pa je pomanjkanje denarja in zgodi se tisto kar se ne bi smelo; šolanje postane privilegij, namesto temeljna otrokova pravica.

Do razlik med moškim in ženskim spolom pa prihaja tudi v razvitem svetu. Res, da imamo pravico do izobraževanja, žal pa prihaja do razlik pri zaposlovanju, pri odmerjanju višine plače in pri zasedanju visokih mest v družbi, kljub temu, da EU strmi k zagotovljanju enakih možnosti in k enakem obravnavanju moških in žensk in strogo nasprotuje vsem oblikam diskriminacije na podlagi spola.

Na odločilnih položajih je premalo žensk. V gospodarstvu in politiki so ženske še vedno v manjšini. Tudi v Evrospkem parlamentu je od 751 članov, zgolj 267 žensk, kar pomeni 36.75 %. Žal so k nekoliko višjemu številu žensk v politiki morale pripomoči ženske kvote. Dolgoročno pa to ni dovolj. Prav tako kot moški kolegi imajo tudi ženske znanje, vodstvene sposobnosti in željo, zato je skrajni čas, da se začne na ženske gledati z enakimi očmi kot na moške. Zaposlovanje po spolih je diskriminatorno in v letu 2015 za takšen način ni ne razloga in ne opravičila.

Patricija Šulin: „Zaposlovanje po spolih je diskriminatorno in v letu 2015 za takšen način ni ne razloga in ne opravičila.“

 

 

Velik problem sta tudi višina plače in pokojnine. Ženske, ki opravljajo enako delo kot moški in na enakem položaju, so povprečno za okoli 16% slabše plačane.

Kaj vpliva na zaposlovanje žensk? Žal še vedno „strah“ in nevednost delodajalcev, da se bo ženska preveč časa posvečala družini in, da bo imelo to vpliv na delo. Ženske z uspešno kariero dokazujejo, da temu ni tako in, da nima delodajalec pravice že v naprej nalepit etikete ženski, samo zato, ker je ženskega spola in, ker je ali, ker bo mati.

Na število žensk v politiki pa nimajo vpliva delodajalci posamezniki, ampak ženske, saj je po analizah povprečna starost volivcev čez 50 let, število volivk pa presega število volivcev. Glede na rezultate volitev lahko rečemo, da na najvišje politične funkcije, ženske volijo moške in, da je usoda ženskih političark v rokah volivk.

Karmen Kozmus: „Glede na rezultate volitev lahko rečemo, da na najvišje politične funkcije, ženske volijo moške.“

 

 

 

Svet brez nestrpnosti in kršitev človekovih pravic, je iluzija, kljub temu pa je na nas vseh, da strmimo k idealni družbi, ne glede na število ovir, ki nas čakajo na poti.

 

Lep praznik vsem ženskam! Preživite ga kar se da lepo!

 

Patricija Šulin, evropska poslanka in Karmen Kozmus

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi stališče Slovenske demokratske mladine ali uredništva portala sdm.si.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone