Podpiramo predstavnika ŠOS v Svetu ZPIZ

Podpiramo predstavnika ŠOS v Svetu ZPIZ

Podpiramo predstavnika ŠOS v Svetu ZPIZ

Danes bo Državni zbor RS odločal o tem, ali bo v Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sedel tudi predstavnik mladih, ki bi ga predlagala Študentska organizacija Slovenije.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v Republiki Sloveniji. Zavod ima status javnega zavoda in izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije. Trenutno je uporabnikov sistema, upokojencev, ki prejemajo pokojnino okoli 600.000, njihovo število pa skozi leta narašča. Na eni strani število koristnikov pokojninske blagajne narašča, na drugi strani pa se naš pokojninski sistem ponaša z nezavidljivim razmerjem med vplačevalci v pokojninsko blagajno in koristniki pokojninske blagajne. Projekcije kažejo, da bo čez cca. 20 let za enega upokojenca »delal« zgolj en delavec. Evropske projekcije so sila neugodne, saj naj bi po njih do leta 2050 za enega upokojenca delal cca 1,8 delavec, a če so to neugodne projekcije so v Sloveniji katastrofalne in ne do leta 2050, ampak že zdaj.  Trenutno za enega upokojenca v Sloveniji dela cca 1,4 delavca. Iz tega lahko več kot upravičeno sklepamo, da že danes nizke, mizerne pokojnine ne bomo mogli dvigovati iz naslova prihodkov (prispevki zaposlenih in podjetij) brez dodatne pomoči države. Problem je, ker imamo že sedaj nadpovprečno obremenitev plač za delavce in delodajalce, torej v temu naslovu težko najdemo dodatne prihodke za Zpiz.

Organ upravljanja Zpiz-a je Svet ZPIZ-a. Svet ZPIZ-a sestavljajo predstavniki;

Svet zavoda sestavlja 26 članov, od tega:

  • 7 članov imenuje Vlada Republike Slovenije;
  • 7 članov imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države;
  • 7 članov imenujejo delodajalska združenja na ravni države;
  • 3 člane imenujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države;
  • 1 člana imenuje reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide;
  • 1 člana izvolijo delavci zavoda.

Glede na obstoječe stanje vidimo, da v svetu zavoda ni predstavnika mladih.

Dijaki in študenti, ki se poslužujejo študentskega dela, od 1.2.2015 vplačujejo 15,5 % od svojega bruto zaslužka (študentsko delo) za potrebe ZPIZ-a. Zato v SDM podpiramo predlog, da se v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje imenuje predstavnika Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).

Kljub temu, da smo v SDM večkrat kritični do delovanja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), pa ravno to organizacijo vidimo kot tisto, ki bi morala zagovarjati potrebe in interes študentov. Sedaj je priložnost, da se po imenovanju svojega predstavnika v Svet ZPIZ-a ŠOS prične ukvarjat z realnimi problemi študentov.

Prav tako pa si v SDM želimo, da bi bil v Svetu tudi predstavnik vseh mladih, ki bi ga imenoval Mladinski svet Slovenije. Žal je koalicija tak predlog zavrnila.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone