Predkongresna seja sveta SDM

Predkongresna seja sveta SDM

Predkongresna seja sveta SDM

V petek 8. februarja, je na sedežu Slovenske demokratske stranke in hkrati Slovenske demokratske mladine, potekala 8. redna, tokrat ob bližajočem se kongresu, tudi predkongresna seja sveta Slovenske demokratske mladine.

 

 

Kljub prazniku in podaljšanemu vikendu, so se mladi demokrati z vseh koncev Slovenije, ki v svetu SDM, najvišjem organu naše organizacije v medkongresnem obdobju, zastopajo lokalne odbore in regijske koordinacije SDM, zbrali v velikem številu.

Na seji so zbrani:

  • Prisluhnili poročilom organov SDM o preteklem delu in aktivnostih.
  • Potrdili program dela in aktivnosti za obdobje prihajajočih 2 mesecev.
  • Evidentirali kandidate za Evropske poslance, tudi 2 mlada iz vrst SDM, ki pa naj za enkrat ostaneta še skrivnost.

Osrednja tema seje je bila priprava na 19. kongres Slovenske demokratske maldine, ki bo 16. marca letos v Rimskih Termah.
Generalni sekretar
Žiga Štiftar je prisotnim predstavil vse predkongresne aktivnosti in obveznosti lokalnih odborov, ki jih morajo le-ti izvesti, predstavil je tudi roke za ta opravila, ter zbrane založil z vsem potrebnim gradivom.

Predsednik Žan Mahnič je predstavil predvidene spremembe statuta, ki jih bo svet predlagal v potrditev kongresu, ter bodoči (predvideni) prenovljeni organizacijski ustroj Slovenske demokratske mladine na regionalni in lokalni ravni.

Ob zaključku seje s je zbranim članom sveta pridružila tudi Evropska poslanka Patricija Šulin, ki je pozdravila mlade in jim prenesla novice o delu v Evropskem parlamentu.

Na seji smo ob Slovenskem kulturnem prazniku, kot se za prave domoljube spodobi, tudi sami zapeli slovensko himno, Prešernovo Zdravico.

  

 

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone