Problematika neizvajanja Nacionalnega programa za mladino

Problematika neizvajanja Nacionalnega programa za mladino

Problematika neizvajanja Nacionalnega programa za mladino

Izboljšanje položaja mladih v Sloveniji mora biti prioriteta vseh in to se mora pokazati tudi v resnih namerah z dejanji.
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je na predsednico Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino Mirjam Bon Klajnšček naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali  neizvajanje Nacionalnega programa za mladino 2013 – 2022.
Kot ugotavljajo poslanke in poslanci SDS je Državni zbor RS že 24.10.2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022, ki je pomenila pomemben korak, storjen v smeri zagotavljanja avtonomije mladih v Sloveniji. “Vendar pa je za uspešno doseganje zastavljenih ciljev iz Resolucije potrebna tudi implementacija, pri čemer pa po več kot letu dni od sprejema še vedno niso bili sprejeti konkretni ukrepi,” so zapisali poslanke in poslanci SDS.  Poslanke in poslanci v obrazložitvi zahteve tudi navajajo, da so mladi pogosto uvrščeni med prioritetne politike, a vendar se, kot kaže tudi neizvajanje Resolucije, vse konča pri besedah.

“Izboljšanje položaja mladih v Sloveniji mora biti prioriteta vseh in to se mora pokazati tudi v resnih namerah z dejanji. Izhodišče za to naj bo Resolucija, ki pa jo je potrebno preko izvedbenih načrtov začeti čim prej izvajati. Ker je potrebno, da je izvedbeni načrt usklajen s proračunom Republike Slovenije, je potrebno čim prej začeti z njegovo pripravo in medresorskim usklajevanjem. V proces oblikovanja je potrebno, v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju, v čim večji meri vključiti tudi predstavnike mladih, če želimo, da z ukrepi odgovorimo na izzive, s katerimi se srečujejo mladi,” so poslanke in poslanci zapisali v obrazložitvi.

Po opravljeni razpravi na Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino pa poslanke in poslanci SDS predlagajo sprejem naslednjih sklepov:
1.        Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je seznanil z neizvajanjem zavez iz Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022.
2.        Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Vlado RS, da čim prej pristopi k aktivnemu izvajanju obljub in dejanj iz Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022.
3.        Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Vlado RS, da o realizaciji Resolucije o nacionalnem programu za mladino poroča pristojnemu Odboru Državnega zbora RS na vsake tri mesece.
4.        Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino skladno z 8. členom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju poziva Vlado RS, da nemudoma vzpostavi Svet Vlade RS za mladino kot ključni organ za organiziran dialog z mladimi na eni strani ter koordinacijsko telo za krepitev horizontalne dimenzije mladinske politike v Sloveniji.
5.        Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Vladi RS predlaga, da razširi Ekonomsko socialni svet s predstavniki mladih. V kolikor se socialni partnerji ne strinjajo, Odbor Vladi RS nalaga, da sporoči, kdo je bil proti in sama poišče možnost za vključitev mladih v Ekonomsko socialni svet.

Celotna zahteva za sklic izredne seje v priponki Zahteva za sklic nujne seje

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone