Prvi “Ekonomski maraton” SDM

Prvi “Ekonomski maraton” SDM

Prvi “Ekonomski maraton” SDM

V soboto, 28. marca 2015 je Slovenska demokratska mladina v prostorih kavarne Sputnik v Ljubljani organizirala debatni krog na temo podjetnik v družbi. Govora je bilo o temeljnih značilnostih ekonomskega sistema, ki upošteva in instrumentalizira osnovna človeška hotenja v dobrobit vsem participantom vpetih v ekonomski sistem. Prevladalo je mnenje, da so podjetniki s svojo kreativnostjo temeljna gonilna sila družbenega razvoja in si kot taki zaslužijo posebno pozornost s strani zakonodajne veje oblasti. Predlogi sprememb so se naslanjali predvsem na prostotržne rešitve, kot so izboljšanje vladavine prava (hitrejše razreševaje gospodarskih sporov), spoštovanje zasebne lastnine (znižanje davčnega primeža kot sredstva za optimalnejšo alokacijo sredstev). Začetno misel je podal Žiga Korsika (član izvršilnega odbora SDM), ki je kasneje debato tudi moderiral. “Ekonomski maraton” se je zaključil z neformalnim druženjem in pogostitvijo.

“Ekonomski maraton” ni enkratni dogodek! Debatni krog bo naslednjič organiziran na temo Zgodovina podjetništva v Sloveniji. O podrobnostih boste pravočasno obveščeni.

 

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone