Resolucija: Pomlad za slovensko mladino

Resolucija: Pomlad za slovensko mladino

Resolucija: Pomlad za slovensko mladino

V nadaljevanju objavljamo tekst resolucije z naslovom Pomlad za slovensko mladino, ki se nanaša na problematiko mladih in je bila sprejeta na Kongresu SDS v soboto, 20. maja 2017.

 

POMLAD ZA SLOVENSKO MLADINO

Danes se mladi brez dvoma soočamo z novimi izzivi. Še nikoli prej ni bilo pred nami toliko priložnosti za rast in razvoj posameznika in družbe. Zaradi napačne vladne politike se mlade Slovenke in Slovenci množično izseljujejo iz naše domovine s trebuhom za kruhom. V Slovenski demokratski stranki imamo odgovore na te in vse prihajajoče izzive.

 Vrednote mladih

Narod brez kulture je kot ladja brez kapitana. Vrednote, ki so ustvarile slovenski narod skozi njegovo dolgo zgodovino in zagotovile njegov obstoj, imajo danes enak pomen kot pred stoletji. Vrednote Slovenske demokratske stranke – demokracija, domoljubje, svoboda, pravičnost in solidarnost – so naše vodilo in merilo za iskanje najboljših rešitev. Poleg tega nam zavedanje pomena našega kulturnega izročila omogoča, da najdemo pot v vedno bolj razvrednoteni družbi in svetu, kjer je kulturna raznolikost krinka za izbris identitete in zasramovanje vrednote domoljubja.

 Znanje kot temelj

Ker vemo, od kod prihajamo, lahko tudi odkrijemo, kam gremo. Natančen odgovor na to pa lahko poda samo visoko izobražena in razgledana družba. Naš izobraževalni sistem je v trenutni obliki nesposoben podati prihajajočim generacijam potrebna znanja in izkušnje za uspeh v nepredvidljivem svetu prihodnosti. Mladim ne daje tistih temeljnih vrednot, ki so ohranjale slovenski narod skozi stoletja in so hkrati vrednote, na katerih je utemeljena moderna demokratična družba. 

Želimo, da Evropa ostane kontinent inovativnosti in tehnološkega napredka, kjer bodo mladi našli delovna mesta in možnost za svoj osebnostni razvoj. Zato moramo ustvariti novo, bolj interaktivno izobraževalno okolje in znižati rigidnost obstoječih izobraževalnih programov. Povezati jih moramo s svetom podjetništva in usposobiti mlade za visoko produktivna delovna mesta. 

Mladi podjetniki

Znanja, ki nam jih poda šolstvo in usmeritev, ki nam jo da kultura, je potrebno udejanjiti v gospodarstvu. Naš cilj je okolje, ki ustvarja delodajalce in ne delojemalce. Zato moramo sprostiti birokratska bremena in vzpostaviti davčni sistem, ki bo spodbujal in ne kaznoval samostojnega dela mladih podjetnikov. Ustvariti moramo pravni okvir in ugodno okolje za spodbujanje malih in srednjih podjetjih ter spodbuditi razvoj industrijske revolucije 4.0. 

Nihče, ki se želi postaviti na lastne noge, ne sme ostati brez priložnosti za izboljšanje osebnega stanja. 

Dom za mlade slovenske družine

Za mlade je še posebej pomembna dostopnost stanovanj, saj bomo samo tako lahko zagotovili prihajajočim generacijam dom, v katerem bodo ustvarili nove, slovenske družine. 

V SDS bomo zato po oblikovanju Vlade RS poskrbeli, da bo tudi za slovensko mladino prišla nova pomlad.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone