SDM na seji sveta YEPP v Pragi

SDM na seji sveta YEPP v Pragi

SDM na seji sveta YEPP v Pragi

Minuli vikend se je v Pragi na dogodku z naslovom »Digitalna družba – prihodnost demokracije« zbralo več kot 100 delegatov podmladka Evropske ljudske stranke (YEPP) iz 34 držav širom Evrope, med njimi tudi predstavnika Slovenske demokratske mladine.

Prvi del dogodka je potekal v obliki mednarodne konference, ki je bila odlična priložnost za razpravo o vprašanju velikih tehnoloških podjetij v povezavi z zasebnostjo uporabnikov njihovih storitev oz. izdelkov, kibernetski varnosti in digitalizaciji družbe kot celote. Predavali so številni ugledni govorci iz zasebnega sektorja in nevladnih organizacij kot so Microsoft, Semantic Vision ter International Republican Institute.

V drugem delu (seji sveta) so delegati YEPP razpravljali, glasovali in sprejeli Manifest za mlade, ki se osredotoča na Evropske volitve 2019, ki bodo potekale konec maja. Glavni namen Manifesta je zagotoviti močan zagovorniški dokument za mlade Evropejce in zagotoviti prave alternative neprimernim predlogom, ki jih ponujajo oz. zagovarjajo nekateri. Zlasti se dokument osredotoča na štiri različne, vendar povezane prednostne naloge. Kot prvo YEPP poziva k nadaljnjemu razvoju digitalne Evrope zlasti na področju izobraževanja in ustvarjanja novih inovativnih delovnih mest. Kot drugo Manifest poudarja, da je socialna kohezija ključnega pomena za ustvarjanje številnih priložnosti za mlade Evropejce in reševanje negativnih demografskih trendov, kot so beg možganov, brezposelnost in odliv kvalificiranih delavcev. Kot tretje YEPP zagovarja boj proti podnebnim spremembam in razvoj novih trajnostnih rešitev za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in premoga. Nazadnje Manifest navaja, da mora biti načelo subsidiarnosti ključnega pomena za doseganje močnejše Unije in poziva države članice naj okrepijo svoje sodelovanje pri ključnih vprašanjih.

Naša delegata sta si ob sklepni misli enotna, da je sodelovanje na takšnih dogodkih izjemnega pomena za organizacijo in krepitev njene zagovorniške vloge v mednarodnih odnosih, ki jo lahko nato učinkoviteje in predvsem kvalitetnejše prenašamo v domače okolje, saj s tem dvigujemo raven politične participacije in aktivnega državljanstva mladih. Poleg tega sta posebno pozornost namenila tudi obnavljanju, krepitvi in navezovanju stikov s podmladki ter interesnimi organizacijami v naši soseščini kot tudi širše.

 

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone