SDM pred 24. leti prvi predlagal plebiscit

SDM pred 24. leti prvi predlagal plebiscit

SDM pred 24. leti prvi predlagal plebiscit

SVOBODA ZA SLOVENIJO se je imenovala pobuda takratnega SDM, ki ni mogel več opazovati “igračkanja” z usodo slovenskega naroda. Člani in članice SDM so zahtevo za razpis referenduma o samostojnosti Slovenije utemeljili z zahtevo, da se o prihodnosti Slovenije lahko odloča le na referendumu.
S pobudo smo odločno zavrnili teze nekaterih strank o »jugoslovanski federaciji, asimetrični federaciji, oz. jugoslovanski gospodarski skupnosti, s katerimi bi ohranili jugoslovansko ječo narodov«. Pobudi je še posebej nasprotovala protinarodno in protiljudsko usmerjena Zveza komunistov, kar se je pokazalo pri reševanju nacionalnih vprašanj in katerih posledice so na ozemlju nekdanje skupne države vidne še danes.

Prav ta pobuda je bila prva pobuda kake politične organizacije v Sloveniji, takratni DEMOS ji je sledil nekaj mesecev kasneje.

Danes torej mineva 24 let, odkar smo se prebivalci Slovenije odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni državi. Na podlagi pravice slovenskega naroda do samoodločbe, mednarodnega prava, slovenske ustave in ustave nekdanje skupne države, so se volivci z absolutno večino (88,5 % vseh volivcev) 23. decembra 1990 odločili, da je naša prihodnost in prihodnost prihodnjih rodov živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji.

Danes mineva tudi 23 let, odkar je takratna Skupščina Republike Slovenije 23. decembra 1991 sprejela slovensko ustavo. Ustava je v temeljnih določbah opredelila Slovenijo kot demokratično republiko ter pravno in socialno državo, v kateri ima oblast ljudstvo. V njej so zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine, v skladu z evropskim demokratičnim izročilom, zajamčeni sta zasebna lastnina in svobodno gospodarstvo ter vzpostavljena ločitev med zakonodajno, sodno in izvršno oblastjo.

V Slovenski demokratski mladini smo ponosni na korake naših predhodnikov, saj zaradi njihove odločnosti danes živimo v mladi, sodobni in uspešni evropski državi. Da bi se ta dediščina ohranila in nadaljevala, pozivamo vse institucije Republike Slovenije, da na vseh področjih delovanja upoštevajo z Ustavo RS zagotovljene pravice.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone