V SDM se zavzemamo za ukinitev volonterskih pripravništev

V SDM se zavzemamo za ukinitev volonterskih pripravništev

V SDM se zavzemamo za ukinitev volonterskih pripravništev

Poslanec DZ in predsednik Sveta SDM Andrej Čuš predstavlja predlog zakona, ki ukinja volonterska pripravništva.

Do 15. junija 2015 zbiramo pripombe zainteresirane javnosti na ključne poudarke predloga zakona o ukrepih na področju pripravništva.

V zadnjem času se v javnosti pojavljajo pomisleki glede volonterskega pripravništva s strani nevladnih organizacij in posameznikov, in sicer gredo pomisleki v smeri, da se preko volonterskega pripravništva izkorišča mlade delavce za opravljanje dela brez plačila.

V poslanski skupini SDS so tem pomislekom prisluhnili in že večkrat predlagali spremembe ureditve pripravništva, a bili ob tem zavrnjeni. Ker pa si želijo, da bi bilo področje volonterskega pripravništva urejeno na način, da bi v največji meri zadostil željam in pobudam tistih, ki jih zakon najbolj zadeva – torej mladim, so se odločili, da predlog zakona tokrat objavijo na spletni strani www.sds.si in da ga posredujemo  širokemu spektru zainteresiranih organizacij. Predlog zakona je tudi priponki tega prispevka.

V SDS torej v javno razpravo ponujamo predlog zakona o ukrepih na področju pripravništva, s katerim želimo doseči odpravo volonterskega pripravništva. Do 15. junija 2015 bomo sprejemali pripombe, predloge in komentarje  na omenjeni predlog zakona, nato pa bomo tudi na osnovi tehtnih vsebinskih pripomb zakon ustrezno dopolnili in vložili v zakonodajni postopek.

Cilji predloga zakona  sicer so:
– zagotoviti delovnega razmerja za vse pripravnike za čas pripravništva,
– spodbuditi in razbremeniti delodajalce pri zaposlovanju pripravnikov,
– omogočiti lažji prehod v delovno razmerje in pridobivanje delovnih izkušenj za tiste, ki pridobijo poklicno kvalifikacijo,
– zagotoviti zakonsko podlago in obveznost Vlade Republike Slovenije za sprejem strategije izvajanja pripravništva s merljivimi ciliji in merili ter kriteriji za dolgoročno ureditev sofinanciranja ali financiranja pripravništva.

Načela predloga zakona:
– vsako delo šteje,
– zakonodajalec ne more opredeliti dela s posebnimi zakoni, ki so obvezna za pridobitev poklicne kvalifikacije in niso plačana,
– zasleduje se načelo socialne države, da se zagotovi plačilo za opravljanje dela,
– razbremenitev delodajalcev pri zaposlovanju pripravnikov.

Pripombe lahko posredujete na andrej.cus@dz-rs.si.

Besedilo predloga zakona se nahaja v priponki.

Zakon o ukrepih na podrocju pripravnistva_maj2015

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone