Vlada ni naredila ničesar za izboljšanje statusa mladih

Vlada ni naredila ničesar za izboljšanje statusa mladih

Vlada ni naredila ničesar za izboljšanje statusa mladih

Jutri osnovnošolci in dijaki pričenjajo z novim šolskim letom. Hkrati minevata dve leti, odkar je Vlada Mira Cerarja prevzela vodenje države, ukrepi na področju izboljšanja položaja mladih pa so še vedno nezadostni. Kljub temu, da je vladajoča koalicija v koalicijski pogodbi zapisala marsikaj o izboljšanju statusa mladih, pa v SDM z žalostjo ugotavljamo, da je vse skupaj ostalo le mrtva črka na papirju.

Žiga Štiftar, član Izvršilnega odbora SDM, je na novinarski konferenci najprej pokazal na številne anomalije na področju mladinske problematike, ki jih zaznavamo v Slovenski demokratski mladini in smo nanje tudi skozi preteklo šolsko leto opozarjali, vendar vlada Mira Cerarja ne prisluhne mladim in ne želi izboljšati njihovega položaja.

»V SDM zagovarjamo, da morajo vsi državljani in državljanke Republike Slovenije imeti enake možnosti na poti do izobrazbe, ki predstavlja enega ključnih meril moderne družbe. Zato mora biti izobrazba dostopna vsem. Izobraževalne institucije in sistemi se morajo s svojimi programi prilagajati potrebam na trgu dela, kar omogoča tudi večjo fleksibilnost in kreativnost vsebin ter povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja,« je poudaril Štiftar.

V nadaljevanju je zpostavil, da Vlada RS tudi v preteklem šolskem letu ni storila ničesar, da bi uvedli dualni šolski sistem, ki bi povezal sistem izobraževanja in trg dela, s tem pa mladim po končanem izobraževanju omogočil lažji prehod na trg delovne sile. Ob tem je omenil predlog poslanske skupine SDS, ki je že dvakrat v tem mandatu predlagala uvedbo dualnega šolskega sistema, vendar je vladajoča koalicija predlog zavrnila z argumentom, da imajo boljšo rešitev za nastalo situacijo. »Dve leti vlade sta mimo, rešitve pa še vedno ni nikjer,« je dejal.

Žiga Štiftar je v imenu SDM izrazil podporo razvoju zasebnega šolstva, od predšolske vzgoje preko osnovnošolskega in srednješolskega kot tudi visokošolskega izobraževalnega sistema. »Šolstvo mora vzdrževati dostopnost, raznolikost ponudbe in kakovost izobraževanja, za to pa sta potrebna oba – tako javno kot tudi zasebno,« je poudaril.

Ob tem pa je izpostavil ugotovitev, da je zaradi interesa tranzicijske levice privatno šolstvo diskriminatorno obravnavano v slovenski zakonodaji, kar je ugotovilo Ustavno sodišče in naložilo Vladi nujno potrebne popravke v primeru financiranja javnega in zasebnega šolstva. »Vlada je namesto popravka najprej razmišljala o spremembi ustave, nekaj dni nazaj pa smo slišali, da odločbe ustavnega sodišča preprosto ne bodo upoštevali in ne bodo uredili financiranja. Toliko o pravni državi, katere polna usta so bila Mira Cerarja, ko je nastopal na predvolilnih soočenjih,« je bil na ravnanjem vlade ogorčen Štiftar.

»V SDS smo predlagali spremembo zakonodaje, ki bi sledila sodbi ustavnega sodišča, vendar smo bili s strani koalicije vehementno zavrnjeni. Vladajoči socialisti si želijo javnega šolstva, medtem ko bodo svoje otroke še vedno šolali na elitnih tujih privatnih univerzah,« je Štiftar opozoril na dvoličnost vladajočih levičarjev.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi problematike študentskega dela, ki ga je vlada vštela v pokojninsko dobo, a ob hkratnem drastičnem zmanjšanju ponudbe in padcu dostopnosti študentskega dela tega ukrepa ne gre enačiti z uspehom. »V SDS smo na področju študenstke prehrane kar dvakrat v tem mandatu predlagali podaljšanje časovnega intervala uporabe študentskih bonov, a smo bili obakrat zavrnjeni,« je še dodal Štiftar.

»Ob vseh blamažah, ki jih je ministrstvo za delo sproduciralo ob razpisu štipendij za deficitarne poklice, je še vedno občuten manko kadrov na tem področju, zato bi bilo potrebno nameniti več sredstev, da bi se mlade usmerilo v tehnične poklice, ki so tudi sodeč po raziskavah lažje zaposljivi,« je dejal Štiftar in nadaljeval, da Vlada Mira Cerarja raje podpira razmišljujoče družboslovce, ki s pomočjo socialističnega agitpropa na FDV in FF na volitvah obkrožijo pravilno – levo politično stranko.

Štiftar je izpostavil dejstvo, da po dveh letih vlade Mira Cerarja še vedno stojimo na mestu, ko govorimo o plačanih pripravništvih. Številni sklepi so bili sprejeti na odboru za delo, vendar izvedbe še vedno ni na vidiku. Dodal je, da je tudi tukaj SDM sodelovala pri pripravi predlogov dobrih rešitev, ki jih je vladajoča koalicija zavrnila, sama pa ni sposobna rešiti tega perečega problema.

»V SDM se zavzemamo, da bo omogočeno vsem, ki so tega sposobni, da dosežejo želeno izobrazbo, s katero si bodo zagotovili zaposlitev in konkurenčnost na trgu dela,« je dejal Štiftar. Zato je po njegovih besedah potrebno, da se celotni šolski sistem odziva na potrebe družbe, zlasti gospodarstva, hkrati pa mora težiti k čim večji avtonomnosti in ideološki neobremenjenosti. Izobraževalni sistem mora mladega človeka vzgajati v vrednotah za čut odgovornosti do sočloveka, do naroda in države ter v njem spodbuditi kritično razmišljanje in mišljenje.

Štiftar je zaključil z mislijo, da se v SDM zavzemamo za sistem, ki bo temeljil na kakovosti in spodbujal mlade k samostojnemu in inovativnemu razmišljanju ter razvijal delavnost, prizadevnost in uporabnost znanj.

»V Slovenski demokratski mladini smo se in se vedno bomo zavzemali za te vrednote. Ob 1. septembru želimo vsem osnovnošolcem in srednješolcem uspešno in znanja polno novo šolsko leto!«

NKSDM1

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone