Vloga spola v družbi

Vloga spola v družbi

Vloga spola v družbi

V začetku meseca marca v Sloveniji obeležujemo dan žena, države po svetu pa na ta dan praznujejo Mednarodni dan žensk. Namen obeh je opozoriti na vse dosežke žensk, brez ozira na rasne, etnične, nacionalne, jezikovne, ekonomske ali politične razlike.

Neenakost med spoloma še danes v številnih državah predstavlja veliko težavo – tako na socialnem, kot na poklicnem področju. Mogoče problem v Sloveniji ni tako izrazit, a vseeno ženske lahko postanejo žrtve neposredne ali posredne diskriminacije na delovnem mestu, ki je lahko včasih tudi izjemno prefinjena. S težavo pa se ženske soočijo tudi pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, kar se odraža tako v zaslužku kot v pokojninskih prejemkih (ženske v povprečju prejemajo skoraj 40 % nižjo pokojnino kot moški – vrzel se seveda razlikuje glede na državo). Ženske se z diskriminacijo soočijo tudi pri napredovanju v službi – le 5 odstotkov generalnih direktorjev v podjetjih predstavljajo ženske. Nekakšno rešitev naj bi tu predstavljale kvote, a težavo je potrebno reševati tudi na druge načine. Razvite družbe se danes že zavedajo, da področje sprejemanja odločitev ni naloga enega spola, ponekod pa tega še ne sprejemajo kot samoumevnega.

Slovenija je kot članica Evropske unije zavezana k boju proti neenakosti med spoloma, kar zapoveduje tudi Strategija 2020. Ta meni, da mora biti napredek pri sodelovanju žensk na področju sprejemanja odločitev prednostna naloga ter hkrati poziva v večji vključenosti in enaki obravnavi. Naloga tako žensk kot moških je, da pokažejo svoje sposobnosti, naloga družbe pa je te sposobnosti sprejeti in obema spoloma dati možnost razvoja in dokazovanja.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone