Zavzemamo se za bolj pravično in transparentno razdelitev denarja iz koncesnin od študentskega dela

Zavzemamo se za bolj pravično in transparentno razdelitev denarja iz koncesnin od študentskega dela

Zavzemamo se za bolj pravično in transparentno razdelitev denarja iz koncesnin od študentskega dela

Predsednik SDM Žan Mahnič  in član Izvršilnega odbora SDM Matej Bečaj sta na današnji novinarski konferenci predstavila novelo zakona o uravnoteženju javnih financ v delu glede koncesijskih dajatev iz študentskega dela. Predlog zakona so pripravili v okviru Slovenske demokratske mladine. Razloge za sprejem in trenutno aktualno situacijo na področju študentskega organiziranja je uvodoma predstavil Matej Bečaj.

matej-becaj-zan-mahnic-dz-20161125

Matej Bečaj, član Izvršilnega odbora Slovenske demokratska mladine, je najprej spregovoril o specifičnem položaju Študentske organizacije Slovenije, ki je še vedno pravna oseba zasebnega prava, kljub temu, da je že več državnih organov argumentirano obrazložilo, da gre za pravno osebo javnega prava. Kot eno izmed ključnih razlik med pravno osebo javnega in zasebnega prava je Bečaj izpostavil nadzor nad organizacijo. »Pri pravni osebi javnega prava gre za nadzor s strani računskega sodišča, na drugi strani pa je pri pravni osebi zasebnega prava nadzor samo v obliki notranjih kontrol,« je dejal Bečaj in dodal, da v primeru Študentske organizacije te kontrole delujejo slabo ali pa sploh ne delujejo.

Matej Bečaj je v nadaljevanju poudaril, da Študentska organizacija letno razpolaga z okoli 10 milijonov evrov denarja, večino tega denarja dobi iz tako imenovanih koncesnin. »Ta denar pride v ŠOS s strani študentov, študentskega dela,« je bil jasen Bečaj.

Kot velik problem je označil študentske funkcionarje, ki upravljajo s to količino denarja in izrazil zaskrbljenost, ker zanje ne veljajo določila Zakona o preprečevanju korupcije, ki sicer veljajo za javne funkcionarje. »V preteklosti je imela slovenska javnost možnost videti številne malverzacije, ki so se jih s študentskim denarjem šli nekateri študentski funkcionarji,« je dejal Bečaj in navedel nekaj izmed njih, od nakupa jadrnice za preko 100.000 evrov, plačil za razne nepremičnine, vlaganja v start-up podjetja in še veliko drugih spornih poslov.

V zadnjem času pa je najbolj odmevala investicija v študentski kampus. »Nekateri to imenujejo kar študentski TEŠ6,« je dejal Bečaj, ki se sprašuje, kaj konkretno bodo od te 2 milijona evrov vredne investicije imeli študenti, razen da gre pridobivanje koristi študentski politični eliti, ki je v študentskem kampusu, sicer uradno preko razpisa, zaposlila kar nekaj “zaslužnih.”

Matej Bečaj meni, da bi se moral denar, zbran od koncesnin študentskega dela, vrniti študentom, mladini in mladinskemu sektorju. V nadaljevanju je izpostavil neenakomorneno financiranje mladinskih organizacij v Sloveniji, saj gre velika večina denarja v študentske organizacije, na drugi strani pa imamo veliko študentskih društev, ki se morajo za vsak evro levje boriti na javnih razpisih in dokazovati vsak porabljen evro.

»Bolj pošteno in pravično bi bilo, da se denar bolj pošteno razdeli preko razpisov mladinskemu sektorju,« je predlagal Bečaj, in sicer na način, da se lahko vse mladinske organizacije enakovredno prijavijo na razpis in dobijo za svoje delovanje in projekte denar, ki danes konča v eni sami organizaciji, ki je praktično monopolna na področju, ki ga pokriva.

Po besedah poslanca SDS Žana Mahniča je področje financiranja študentskih organizacij alarmantno. Mahnič je ob tem spomnil, da je bilo v Državnem zboru o tem nazadnje govora, ko je ena izmed poslanskih skupin v Državni zbor vložila predlog, da se spremeni zakon o organiziranju študentov. »Žal tisti zakon ni bil potrjen in ker poslanci niso imeli posluha zato, da bi nekatere stvari uredili bolj transparentno, smo se v Slovenski demokratski mladini odločili, da spišemo zakon o drugačni razdelitvi denarja, ki ga dijaki in študentje zaslužijo preko študentskega dela, potem pa gre iz naslova koncesijske dajatve na Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS),« je povedal Mahnič.

Predlog sprememb zakona o uravnoteženju javnih financ, ki smo ga že vložili, po besedah poslanca Mahniča predlaga naslednjo razdelitev denarja iz koncesijskih dajatev: 56,3 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve naj se nameni v proračunski sklad ministrstva, ta sredstva bi potem šla za štipendije. »To pomeni, da študentje in dijaki delajo, da se potem ta denar, ki se ne pozna na njihovem transakcijskem računu, pozna na računu tistih, ki ta denar potrebujejo preko štipendij,« je ob tem povedal Mahnič. »10% teh sredstev bi namenili Uradu Republike Slovenije za mladino, ki je krovni urad za področje mladinskega organiziranja v Sloveniji in ki ima skozi celotno leto številne razpise, na katere se lahko prijavijo različne mladinske organizacije. Menimo, da je to najbolj transparenten način delitve denarja,« je povedal Mahnič. » 8% teh sredstev bi ostalo pri Študentski organizaciji Slovenije, v skladu z njenim temeljnim aktom in akti, sprejetimi na njegovi podlagi; 2% obračunanih sredstev pa bi šlo za delovanje študentskih organizacij v lokalnih skupnostih po  zakonu o skupnosti študentov. Ta 2% bi se porazdelilo glede na število članov v posamezni študentski organizaciji v lokalni skupnosti,« je dejal poslanec SDS. Ob tem je še poudaril, da bi se Študentskim servisom priznalo stroške v višini 23,7 % sredstev iz koncesijske dajatve.

»Z novelo zakona torej spreminjamo to, da se denar, ki ga je sedaj dobila ŠOS, razdeli tako, da se del nameni za štipendije za mlade, del ostane ŠOS, del gre študentskim organizacijam v lokalnih skupnostih, del pa gre Uradu za mladino,« je poglavitno rešitev zakona povzel Mahnič. Po njegovih besedah bi največ od tega imeli mladi, ki delajo prek študentskih napotnic, ki bodo tako končno vedeli, kako bo ta denar porabljen. Poslanec je dejal, da je mnenja, da bi se na ta način prispevalo tudi k ugledu ŠOS, ki je sedaj na slabem glasu, tudi zaradi številnih, javnosti dobro znanih, finančnih malverzacij

»Pričakujemo konstruktivno razpravo in sprejem zakona, če pa so nejasnosti oziroma če se mora področje drugače urediti, pa bomo predlagali tudi amandmaje v drugem branju,« je še dejal poslanec SDS.

Novela zakona je dostopna tukaj.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone