ZMAGOVITI VAL ZA MLADE 2018 – 2022

ZMAGOVITI VAL ZA MLADE 2018 – 2022

ZMAGOVITI VAL ZA MLADE 2018 – 2022

V nadaljevanju objavljamo glavna izhodišča programa Slovenske demokratske mladine, za katerega se bomo zavzemali v mandatu 2018 – 2022:

 

“ZMAGOVITI VAL ZA MLADE”

Mlade Slovenke in Slovenci se ponovno nahajamo v položaju, ko nam je v roke položena moč, da sami izberemo svojo usodo ter zgradimo državo, ki bo imela posluh za nas in naše težave. Zadnja štiri leta so bila ponovno leta stagnacije – leta, ko se je veliko govorilo o tem, kako na nas stoji prihodnost, Vlada RS pa je s svojimi zgrešenimi politikami samo še pospešila eksodus mladih v tujino, oslabila sposobnost prihajajočih generacij, da si bodo lahko zagotovile delo in blagostanje ter pospešila demografski zaton. Zato je skrajni čas, da si mladi izberemo politiko, ki bo zagotovila, da bo Slovenija privlačno okolje, v katerem bomo mladi imeli svobodo in priložnost ustvarjanja svetle prihodnosti. Zato v Slovenski demokratski mladini predlagamo konkretne ukrepe na štirih področjih, pri katerih stanje prepoznavamo kot skrb vzbujajoče in jih potrebujemo, da bomo lahko na zmagovitem valu 21. stoletja jadrali tudi mi.

 

Izobraževanje

 • V osnovne in srednje šole bomo uvedli predmete, ki bodo učencem omogočili potrebna predznanja za delo v bolj fleksibilnem delovnem trgu, ki ga prinaša Industrijska revolucija 4.0. Šolstvo nam mora tako podajati tudi znanja s področja finančne pismenosti in podjetništva (praktične in teoretične izkušnje).
 • Uvedli bomo dualni izobraževalni šolski sistem, ki bo zagotovil potrebna praktična znanja za delovna mesta, kjer trenutno primanjkuje delavcev, kakor tudi zagotovil večjo delovno varnost z osebno povezavo med dijakom in delodajalcem.
 • Uvedli bomo »voucher-jev« na terciarnem nivoju izobraževanja, s katerim se bo izboljšala transparentnost vpisa in porabe javnih sredstev za višje in visokošolsko izobraževanje, kakor tudi občutek lastništva študentov (ownership) v procesu izobraževanja.
 • Okrepili bomo program Eramus+, s poudarkom na gostovanju tujih profesorjev pri nas, s čimer bomo lahko mednarodno strokovno znanje prinesli stotinam študentom na domači prag.
 • Predlagamo ustanovitev politehnične fakultete.
 • Predlagamo zmanjševanje vpisa na programe, po katerih ni zanimanja na trgu delovne sile.

 

Trg dela

 • Predlagamo ukinitev avtorske in podjemne pogodbe, kakor tudi študentsko dela kot obstaja trenutno, saj izkrivljajo normalno delovanje trga. Nadomestili bi jih z enotno pogodbo, ki bi predstavljala nižjo obremenitev z davki in prispevki.
 • Predlagamo uvedbo fleksibilnega trga dela po sistemu »flexicurity«, tj. sistema, ki je fleksibilen pri najemanju in odpuščanju na eni strani ter zagotavljanju minimalne socialne varnosti na drugi strani.
 • Predlagamo uvedbo sistema »hitre poklicne prekvalifikacije« s poudarkom na pridobitvi praktičnega znanja. S sistemom hitre prekvalifikacije bi se lahko posameznik, ki s svojo izobrazbo ne dobi dela, v izjemno kratkem času prekvalificiral za tiste praktične poklice, za katere je povpraševanje na trgu (mizarji, tesarji, vodovodarji, parketarji ipd.).
 • Predlagamo spremembo politike pri izvajanju jamstva za mlade. Namesto neuporabnih in neustreznih tečajev, ki so financirani s tega naslova, je potrebno sredstva nameniti za večjo učinkovitost programa. Povečati moramo sodelovanje različnih deležnikov in uvesti učinkovitejši nadzor nad izvajanjem programa.
 • Slovenijo moramo odpreti prihodu delitvene ekonomije.
 • Predlagamo čim bolj ugodno poslovno okolje za trgovanje s kripto valutami.

 

Socialna in stanovanjska politika

 • Mladi si brez lastnega doma težko ustvarijo družino, zato v SDM predlagamo, da se prazna stanovanja v lasti Stanovanjske komisije Vlade RS in Družbe za upravljanje terjatev bank, da na voljo mladim in mladim družinam pod 35 leti starosti, s prednostjo družinam pred posamezniki in tistim, ki imajo slabši socialni položaj. Najemniki bi plačevali neprofitne najemnine, po petih letih pa bi stanovanje lahko odkupili, pri čimer bi se vsa najemnina štela v odkupnino.
 • Vsaka pomoč pri ustanavljanju lastne družine je dobrodošla, zato podpiramo dodatne finančne spodbude, kot je denar ob rojstvu otroka za mlade, univerzalni otroški dodatek do katerega bi bili opravičeni vsi otroci, pri nakupu stanovanja za mlade pa bi odpisali 20% glavnice kredita pri rojstvu vsakega otroka.
 • Predlagamo uvedbo univerzalnega otroškega dodatka.
 • Predlagamo uvedbo finančnih spodbud za sklenitev zakonske zveze.

 

Mladinska politika

 • Za to, da se v politiki slišijo glasovi mladih imajo na lokalni in nacionalni ravni ključno vlogo različne mladinske organizacije. Zato predlagamo, da se denar, ki ga dobi Študentska organizacija Slovenije razporedi na način, da bodo del tega denarja dobili Urad za mladino RS, ki bo poskrbel za transparentno porabo teh sredstev, odločitve in programi pa bodo dani neposredno v roke mladih, del denarja naj dobijo študentski klubi, del naj gre za štipendije, del pa naj še vedno ostane ŠOS za njeno primarno dejavnost – zastopanje interesov študentov.
 • V mladinsko politiko je potrebno uvesti načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da težave mladih rešujejo mladi na ravni, ki je njim najbližja, s čim večjo avtonomnostjo ter sposobnostjo fleksibilnega odzivanja na svoje okoliščine.
 • Predlagamo, da se dokončno uredi pravna osebnost študentskih organizacij. ŠOS in ostale organizacije morajo brez izjeme postati pravne osebe javnega prava in tako priti pod nadzor Računskega sodišča Republike Slovenije.
 • Za večjo učinkovitost na področju mladinske politike in posvečanja potrebne pozornosti temu področju predlagamo ustanovitev Ministrstva za mlade.
 • Podpiramo uvedbo selektivne vojaške dolžnosti.

 

S predlaganimi ukrepi bomo v Slovenski demokratski mladini v sodelovanju s Slovensko demokratsko stranko Slovenijo naredili kot mladim prijazno državo. Zato pozivamo mlade, da se 3. junija 2018 udeležijo državnozborskih volitev in svoj glas namenijo SDS – tako bo letošnje poletje poleg valov na morju prineslo tudi zmagoviti val za mlade!

 

 

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone