Kontakt: tajnistvo@sdm.si
NAŠE VREDNOTE
DEMOKRACIJA
DOMOLJUBJE
SVOBODA
PRAVIČNOST
SOLIDARNOST

Slovenska demokratska mladina je evropska desno-sredinska mladinska politična organizacija, samostojna in avtonomna politična organizacija mladih v okviru Slovenske demokratske stranke. V svojem delovanju izhaja iz vrednot moderne evropske demokratične tradicije in iz programa Slovenske demokratske stranke, ki ga sprejemamo kot sestavni del svojega lastnega programa. Delujemo tudi na temeljnih načelih demokratičnih desno-sredinskih organizacij.

IZOBRAŽEVANJE

Več

SODELOVANJE

Več

ZAPOSLOVANJE

Več

ŠPORT

Več

INFRASTRUKTURA

Več

DRUŽINA

Več

GOSPODARSTVO

Več

JAVNI TRANSPORT

Več

ZDRAVSTVO

Več

OKOLJE

Več