Kontakt: tajnistvo@sdm.si

GOSPODARSTVO - Slovenska demokratska mladina

SDM meni, da Slovenija potrebuje močno gospodarstvo. Dolgoročni gospodarski cilji Slovenije se lahko uresničijo z ustreznim izobraževalnim sistemom, spodbujanjem inovativnosti in investicij, zniżevanjem stroškov dela, povečanjem fleksibilnosti, prilagodljivejšim gospodarskim okoljem in boljšo uporabo tehnologije, kar bo pripeljalo do gospodarske rasti, skladnega regionalnega razvoja in posledično mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Zakonodaja na tem področju mora biti jasna, pregledna in natančna. Država naj uvaja in spodbuja dodatne olajšave za delodajalce, ki zaposlijo mlade za nedoločen čas.

SDM podpira umikanje države iz gospodarstva in uravnotežen regionalni razvoj na področju gospodarstva v Sloveniji. Pomembo vlogo znotraj gospodarstva vidimo v podjetništvu in turizmu. Mladi lahko odigramo pomembno vlogo pri razvoju slovenskega turizma, posebej pri promociji le-tega v Sloveniji in tujini. V SDM se zavzemamo za izgradnjo novih “youth hostlov", ki bodo k nam pripeljali mlade iz drugih držav in s tem krepili poznavanje drugih kultur in običajev, hkrati pa predstavljali našo kulturo mladim širom sveta.

SDM podpira transparentnost javnih financ, enostaven in učinkovit davčni sistem ter zmanjševanje javnega dolga Slovenije.