Kontakt: tajnistvo@sdm.si

Odziv SDM na megazakon #PKP1 - Slovenska demokratska mladina

14
Apr

V Slovenski demokratski mladini pozdravljamo in podpiramo ukrepe vlade Republike Slovenije za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic ter menimo, da so za stabilnost države nujno potrebni.

Vlada je v 82 strani dolgem dokumentu zapisala vrsto ukrepov, ki so namenjeni reševanju življenj, zdravja in ohranjanja vitalnih kapacitet države kot so gospodarstvo, javne storitve, šolstvo, znanost, kultura in druge. V Slovenski demokratski mladini se zavedamo pomembnosti teh področij in menimo, da je vlada njihovo problematiko naslovila s pravimi rešitvami.

Zavedamo se, da je gospodarstvo motor razvoja države in tisti del družbe, ki zagotavlja delovna mesta več kot 650.000 zaposlenim. Z rešitvami, ki jih je vlada pripravila za reševanje gospodarstva, je bila tako ustvarjena finančna blazina, ki bo ublažila padec gospodarske rasti. Redkokdaj se v Sloveniji zgodi, da bi finančne ukrepe vlade pozdravili tako predstavniki delodajalcev kot tudi delojemalcev. Veseli nas, da se je tokrat to zgodilo. Ukrepi, ki jih je vlada namenila za samozaposlene, zaposlene v javnem sektorju, ki so še posebej izpostavljeni zaradi epidemije, gospodarstvu, vsem tistim, ki kljub krizi še vedno delajo v proizvodni in trgovinah ter drugje po Sloveniji in s tem skrbijo, da država deluje, so prvi korak direktne državne pomoči gospodarstvu in državljanom v boju proti posledicam COVID-19.

150 € dodatka za študente
Posebej zadovoljni smo, ker vlada RS v svojem “protikorona paketu” ni pozabila na študente, ki so bili v času prejšnjih vlad pogosto spregledani, in bo tako rednim kot tudi izrednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso v delovnem razmerju, do 30. aprila 2020 nakazala enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR. Če logično preračunamo, je to okvirni znesek, ki ga študent porabi, v kolikor bi v treh mesecih izkoristil vse študentske bone za prehrano. Vlada je poskrbela tudi za študente, ki bivajo v študentskih domovih in določila, da se študente oprosti plačila najemnine. Zavedamo se, da to mnogim študentom predstavlja velik strošek, ki ga nekateri zaradi trenutne situacije ne bi bili zmožni poravnati in zato pozdravljamo tudi ta ukrep, ki bo študente finančno razbremenil. Zaradi nastanka izjemnih okoliščin je vlada sprejela tudi ukrep, da imajo študenti, ki zaradi teh razmer ne bodo mogli redno in v rokih opraviti svojih študijskih obveznosti, pravico podaljšati status študenta za največ eno leto. Vlada je torej poskrbela za mlade in sprejela ukrepe, ki izboljšujejo naš položaj v tej krizi. Ker v SDM vseskozi poudarjamo medgeneracijsko solidarnost pozdravljamo tudi ukrep vlade RS, ki bo upokojencem do 700 EUR pokojnine izplačal do 300 EUR enkratnega kriznega dodatka.

Epidemija COVID-19 je prizadela celotno družbo, zato se nam zdi odločitev vlade RS, da zajame v svoje ukrepe vse skupine, ki pomoč potrebujejo, pravilna. Nenazadnje v zgodovini Republike Slovenije še nikoli nismo videli tako konkretnih ukrepov, ki bi nastali v roku enega tedna kot odziv na kompleksno krizo in katerih odhodki za državni proračun direktno za gospodarstvo in državljane bi imeli težo 3 milijard evrov.