Kontakt: tajnistvo@sdm.si

OKOLJE - Slovenska demokratska mladina

SDM podpira okoljsko politiko, ki v ospredje postavlja varčevanje z energijo, urejanje voda, zmanjševanje nevarnih emisij toplogrednih plinov ter vprašanje ravnanja z odpadki. Z ustrezno politiko je treba doseči, da bodo lokalne skupnosti skrbele za ločevanje in recikliranje odpadkov. Podpiramo izgradnjo čistilnih naprav, posebej v mestnih in primestnih okoljih. Ti ukrepi pa bodo lažje uresničljivi in izvedljivi ob primerni ozaveščenosti ljudi.

Rešitev slovenskega kmetijstva ni v visokih subvencijah, temveč v pravični ceni za kakovostno hrano, ki jo pridela slovenski kmet. Podpiramo sodelovanje in povezovanje celotne slovenske prehrambene verige. Zavzemamo se za naravi prijazen način pridelave hrane, ki je osnova zdravja. SDM podpira povezanost kmetijstva z turističnimi storitvami.