Kontakt: tajnistvo@sdm.si

STANOVANJA - Slovenska demokratska mladina

Urejena stanovanjska politika je poleg zaposlitve eden izmed osnovnih pogojev, na podlagi katerega se mladi odločajo za samostojno življenje in ustvarjanje družine. Posebna pozornost mora biti namenjena prvemu reševanju stanovanjskega vprašanja, s katerim se soočijo mlade družine in posamezniki. SDM podpira gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, ki omogočajo mladi populaciji lažje reševanje njihovega stanovanjskega problema. Država mora vzpodbujati stanovanjsko gradnjo s povezovanjem javnih in zasebnih sredstev ter tako omogočati lažjo dostopnost do stanovanj. Gradnjo mora spodbujati tudi z ustreznim sistemom subvencij, kreditov, namenskega varčevanja in davčnih olajšav. Država mora vzpostaviti in zagotoviti ustrezne mehanizme, ki bodo pripomogli k znižanju cen stanovanj in hiš.