Kontakt: tajnistvo@sdm.si

Marcel Palčnik - Slovenska demokratska mladina