Kontakt: tajnistvo@sdm.si

ZAPOSLOVANJE - Slovenska demokratska mladina

V SDM podpiramo razvijanje in nadgradnjo vseh potrebnih mehanizmov, ki bodo spodbujali zaposlovanje mladih. Tu morajo koordinarano sodelovati država, lokalne skupnosti in gospodarstvo. Oblikovati morajo strategijo, ki bo pripeljala do večjega in hitrejšega zaposlovanja. Pri tem morajo sodelovati z dijaki, študenti in ostalimi mladimi, ki se soočajo s problemom prve zaposlitve. Delovanje zavodov za zaposlovanje in centrov za socialno delo mora biti bolj učinkovito, organizirano ter uporabnikom prijaznejše. Po mnenju SDM je ustrezna zaposlitev ena najpomembnejših segmentov socialne varnosti prebivalcev, zato podpira program aktivne politike zaposlovanja. SDM podpira mehanizme, ki vodijo k zmanjševanju brezposelnosti, kjer je potrebno posebno pozornost posvetiti mladim oziroma prvim iskalcem zaposlitve. Podpiramo bolj fleksibilen trg dela s prisotnimi socialnimi mehanizmi, ki delujejo na principu socialne pravičnosti.  SDM menimo, da morajo glede na hiter tempo življenja do izraza priti fleksibilne oblike dela, predvsem delo na domu, ki stimulira in usklajuje poklicno in družinsko življenje. Poseben poudarek zaščite mora biti pri delu mladoletnih, žensk, starejših in invalidov. Siva ekonomija in nespoštovanje delovne zakonodaje tako delodajalcev kot tudi delavcev povzročata težave na mnogih drugih segmentih, zato SDM podpira restriktivne ukrepe, ki bodo pripeljali do bolj pravičnih standardov, spoštovanja zakonodaje in s tem posledično boljših razmer na trgu dela, in manjše brezposelnosti.